Páxina creada polo alumnado do programa de emprego «Xuventude Polo Emprego» en colaboración co alumnado da especialidade de «Promoción Turística Local e Información ao Visitante» do obradoiro dual «Camiño ao Emprego», encargado da recompilación da información que aquí se mostra.

Preténdese con esta páxina promover e concienciar sobre a relevancia histórica que causou o afundimento do Prestige na Vila de Muxía. Inténtase dar a coñecer a todas as persoas interesadas unha das maiores catástrofes que se recordan, provocando este feito un impacto a nivel global sin precedentes.